Vi-skogen

Vårt samarbete med Vi-Skogen

Trädplantering och utbildning ger utsatta människor inkomster och mat på bordet – samtidigt som klimatet blir bättre.

Vi-skogen planterar träd och utbildar lokala bondegrupper i hållbart jordbruk, jämställdhet och ekonomi. Det ger utsatta människor i östra Afrika möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom – samtidigt som klimatet blir bättre. Detta är en svensk biståndsorganisation med över 35 års erfarenhet i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Människorna vi riktat vårt arbete åt omfattar människor som lever i extremt fattiga levnadsförhållanden. De drabbas även mest av klimatförändringar som kraftiga regn och lång torka. Hittills har vi planterat över 128 miljoner träd och förbättrat livsvillkoren för 2,5 miljoner personer de senaste 10 åren.

Ovanifrån tagen bild på natur med grönska och vatten.

Om Vi-Skogens arbete

När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Hur då, undrar du? Jo, träden bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: Träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken.

Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är grundpelaren i Vi- skogens arbete. Metoden kallas agroforestry. Och vi kallar agroforestry för biståndets superhjälte, eftersom metoden ger dubbel effekt: Minskad fattigdom och minskade klimatförändringar.

Vid sidan av vår huvudverksamhet driver Vi-skogen även ett klimatkompensationsprojekt i västra Kenya; Kenya Agriculture Carbon Project. I projektet får småskaliga bönder betalt för att plantera träd på sina gårdar och låta träden stå orörda under ett visst antal år. Koldioxid binds i träden, men också i kringliggande jordbruksmark. 

Syftet med klimatkompensationsprojektet är att bönderna ska få möjlighet att själva lyfta sig ur fattigdom samtidigt som klimatförändringar bekämpas. Men klimatkompensationen är bara en bonus för bondefamiljen – den riktiga vinsten ligger i ökade skördar, mer mat på bordet och högre inkomst. Projektet är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verra och når ca 30 000 bönder.

Vår miljöarbete

Arvid Bil är mycket stolta över att samarbeta med Vi-Skogen

Var med i kampen mot fattigdom och klimatförändringar – stöd Vi-skogen.

Vi-skogen logotyp
info@arvidbil.se Symmetrivägen 19, 196 37 Kungsängen 010-585 89 30