Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Vi förhåller oss till samtliga miljörekommendationer

Vi på Arvid Bil jobbar ständigt för att uppdatera oss om de senaste klimatinsikterna för att hela tiden vara upp-to-date med rådande rekommendationer och förhålla oss till dem. Vi följer miljölagar för att verksamheten ska ha så lite påverkan som möjligt på miljön. Vår ambition är att ständigt sträva för att bli bättre på alla våra aspekter i vår affärsverksamhet. Vi använder oljeavskiljare för att inte släppa ut kemikalierna som man använder vid en tvätt av en bil ut till naturen. Vi iömmer regelbundet vår oljeavskiljare, där vi endast har tvätt av bilar. Vi utför ej verkstadjobb, det innebär att det i princip aldrig hamnar olja i oljeavskiljaren.

Ovanifrån tagen bild på en bild som kör i ett grönskande område.

Vi sorterar våra avfall. Våra kartongmaterial hamnar på återvinningen och brännbart material sorteras för energiåtervinning. Vi hanterar sällan miljöfarliga avfall inom vår verksamhet. När det kommer till energiförbrukning är vi så varsamma som möjligt. Vi är exempelvis varsamma med onödig förbrukning av belysning. För att optimera energieffektiviseringen – har vi investerat i luftvärmepumpar på anläggningen. Detta leder till hög miljövinst. Vi har även elstyrda vikportar vilket leder till att den varma luften inte släpps ut då dörrarna stängs igen snabbt. Detta bidrar till våra luftvärmepumpar inte jobbar lika hårt.

info@arvidbil.se Symmetrivägen 19, 196 37 Kungsängen 010-585 89 30